עורך דין ישראל

NO HOME

דיני נזיקין


דיני נזיקין

דיני נזיקין הם התחום העוסק בחיובים לא רצוניים בעקבות כל מיני נזקים שנגרמו. הם חלק מהמשפט האזרחי בניגוד למשפט הפלילי, המנהלי ואחרים.
נזק יכול להיגרם לאדם מכל מיני סיבות, הן לגופו והן לרכושו, ולאותו אדם מגיע פיצוי מגורם הנזק.
כדוגמה בתאונות עבודה, דרכים ועוד, תקיפה, רשלנות רפואית ואחרת, לשון הרע, גניבה עין, מטרד ועוד.
תחום נוסף שבא עוסקים דיני נזיקין הוא תחום העוולות שכולל בין היתר כליאת שווא, תקיפה, הסגת גבול, נזק על ידי כלב, שליחת יד, מטרדים למיניהם ליחיד או לציבור, הטעיה, הפרות חוזה ועוד.

מהם החוקים הנוגעים בדיני נזיקין ?

בין החוקים בתחומים אשר מטופלים בדיני נזיקין נמצאים חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, חוק אחראיות למוצרים פגומים, חוק איסור לשון הרע, חוק למניעת מפגעים, חוק נזיקין אזרחיים, חוק הגנת הצרכן, חוק למניעת הטרדה מינית, חוק הגנת הפרטיות, חוק איסור הפליה, במוצרים, שירותים, וכניסה למקומות ציבוריים ובידור, ועוד.

מה צריך כדי לקבל פיצויים ?

כדי שפיצוים ישולמו צריך להוכיח את רמת האחריות של גורם הנזק ולאחר מכן את גובה הפיצוי המגיע לאדם הניזוק. מעבר לפיצוי הכספי לנזק המידי גם לוקחים בחשבון הוצאות רפואיות ואחרות בעבר ובעתיד, הפסדי השתכרות בעבר ובעתיד, כאב וסבל וקיצור תחולת החיים.