עורך דין ישראל

NO HOME

תרומת מקרקעין


תרומת מקרקעין היא העברת זכויותיו של נכס לאדם אחר ללא קבלת פיצוי כספי. בעל נכס יכול "לתרום" את רכושו במהלך חייו או "להוריש" אותו לאחר מותו. משטר המס לסוג זה של עסקה הוא ליברלי מאוד בישראל. אין ממש מס ירושה והטבות המס הם יתרון גדול. עם זאת, ישנם עמלות לשלם, צעדים מסוימים לבצע וכללים שיש לנהוג לפיהם.

העברת זכויות על נכס לאדם אחר פטורה ממס רווח הון כאשר האדם האחר הוא קרוב משפחה. לגבי מס הרכישה, הוא יופחת עבור קרובי משפחה.

העברה ללא תמורה

כל בעל מקרקעין עשוי להחליט לתרום אותו לצד שלישי. באופן כללי מדובר בקרובי משפחה של הבעלים, אבל לא בכל המקרים. זה נקרא תרומה או העברה ללא תמורה. התמורה יכולה להיות כסף, טובות, עבדות או טובין. ניתן להעביר את כל הזכויות לנכס או רק חלק ממנו.

כאשר מדובר בקרובי משפחה, הם פטורים ממס על רווח הון. עם זאת, הם חייבים לשלם את מס הרכישה תוך 60 יום מהעסקה. החדשות הטובות הן כי מס זה מופחת לשליש מערכו של הנכס. במקרה של תרומה בין בני זוג לדירה המשותפת שלהם, מס הרכישה פטור אף הוא. אם זה עוד נדל"ן בן הזוג יצטרך לשלם כמו קרובי משפחה אחרים.

האנשים הבאים נחשבים לקרובים:

עם זאת, יש לציין כי ההגדרה של המילה "קרוב" משתנה לפי מס הרכישה ומס רווחי הון. עבור מס רכישה כולל בן/בת זוג, הורה, צאצא, בן זוג של צאצא, אח ואחות. עבור מס רווחי הון, כולל בן/בת  זוג, הורה, הורה של הורה, צאצא, צאצא של בן זוג, בני זוג, אח, אחות ובני זוגם.

היתרונות של תרומה לקברובים

האם יש יתרונות לתרומת נכס? כן, והגדולה ביותר היא שזה לעתים קרובות עוזר למנוע סכסוך במהלך ירושה. כאשר הבעלים מעביר את זכויותיו לנכס לצד שלישי, התרומה נרשמת מיד במרשם המקרקעין (טאבו). זה יוצר מצב סופי, בלתי הפיך. זוהי דרך טובה למנוע בעיות בין היורשים במהלך הירושה.

ברור כי כאשר יש צואה היורשים מוגדרים חד משמעי. אבל הרצון תמיד יכול להשתנות, לא ניתן לשנות תרומה, זוהי עובדה מבוססת.

זהו יתרון גם במקרה של ילדים ממערכת יחסים קודמת. על מנת להגן על זכויותיהם ניתן לתרום. דרך נוספת היא לכתוב חוזה של הפרדת רכוש. אף על פי כן בית משפט יכול לפסול את החוזה הזה, זה לא יכול לפסול תרומה.

הטבות מס של תרומה

ישנם גם הטבות מס לתרומות. לדוגמה כדי להפחית את מס הרכישה עבור הבעלים המעוניינים לקנות נכס שני. משמעות הדבר היא כי על ידי תרומתו הנכס הראשון שלו, הוא ישלם פחות במס הרכישה על הנכס השני שיקנה. אותו דבר לגבי המס על רווח הון. הוא פטור לרכישת נדל"ן ראשון. אז על ידי תרומה אחד מנכסיו הוא יכול ליהנות מפטור כאשר ימקור את רכושו.

הצעדים החשובים

במקרה של תרומה צריך תמיד להתלוות בנוטריון או בעורך דין. הם אלה שיבטיחו את החוקיות של העסקה. הם גם אלה עדי ריאה לשני הצדדים בחתימה על ההסכם להעברת הרכוש. כמו בכל עסקה אחרת, ישנם מסמכים שצריך לאסוף עליהם כולם יחתמו.

מסמכים לחתימה:

הסכם תרומה (העברה ללא תמורה)

מסמכים הקשורים לנכס ולעסקה

ההצהרה נותן במתנה שהבעלים חותמים עליה

ההצהרה מקבל במתנה שהמוטבים חותמים עליה

פרטים על עתיד התרומה למקרה גל מות התורם

ההכרזה על התרומה שתועבר לרשויות המס ולטאבו

תרומה לאדם מחוץ לקרובי משפחה

ניתן לתרום לאדם שאינו חלק ממשפחתו של בעל הנכס. במקרה זה התורם והמוטב יצטרכו לשלם את מלוא הסכום של המסים על ההעברה. מרגע רישום העסקה בטאבו היא הופכת לבלתי הפיכה.

במקרה של העברת רכוש לאדם מחוץ למשפחה, חיוני לקחת עורך דין. זה יוכיח את תום הלב של התורם, וזה חשוב מאוד. השלטונות עושים כל שביכולתם כדי למנוע העברות פיקטיביות הנעשות במטרה להפיק תועלת מוטעית מהטבות המס.