עורך דין ישראל

NO HOME

משרד הביטחון וצה"ל


משרד הביטחון - צה''ל

משרד הביטחון הוא הזרוע הממלכתית מדינית לשמירת ביטחון על ארץ ישראל וצה"ל הוא הזרוע הצבאית שלו.

שיטוף הפעולה בין שניהם מתנהל בכל החזיתות כדי לענות למגוון הסכנות בצורה הטובה ביותר.

חלוקת הסמכויות בין שניהם ברורה למדי, משרד הביטחון אחראי על ההיבט הכלכלי, מסחרי, רכשי, ניהול מימון, תשלומים, תשתיות מדיניות, תעשייתיות כמו גם על הלוגיסטיקה, כאשר צה"ל אחראי על כל הדרישות המבצעיות, הטכניות כמו גם על הקצאת תקציב.

צה"ל, או צבא הגנה לישראל, הוא הצבא של המדינה שלנו שאחראית על הביטחון של כל תושביה ועל שמירת הגבולות שלנו, כל זאת בעזרת משרד הביטחון. כל אזרח ישראלי ההמגיע לגיל 18 חייב להתגייס לשירות צבאי לתקופה מסויימת.

הצבא היא חובה לבנים כמו לבנות, שהיום יכולות להגיע לכל התפקידים. ישנם שלושה סוגי שירות צבאי, שירות חובה, שירות קבע כאשר החייל ממשיך לשרת בצורה קבועה בצבא ושירות מילואים כאשר כל חייל נקרא לשירות פעיל של חודש פעם בשנה לשם פעילות ביטחון שוטפת או אימון. ישנו גם שירות חובה שלא בצה"ל וזהו משמר הגבול ומשטרת ישראל.