עורך דין ישראל

NO HOME

משפט פלילי


המשפט הפלילי פשוט מאוד ובעצם מבוסס על שני כללים בלבד: עשה ועל-תעשה. כל מה שנכנס לכלל על-תעשה הוא נגד החוק והאדם שעושה זאת מבצע עבירה פלילית, יעמוד לדין וייענש לפי העונש המתאים לחומרת העבירה. החוק קובע מה הן ההתנהגויות השליליות ומי שלא לוקח את זה בחשבון מוצה את עצמו במשפט פלילי ועם עונש או קלון (פגם מוסרי).

 

אכיפת החוק מוטלת כמובן על המדינה והמשפט הפלילי הוא בעצם המדינה נגד אדם חשוד או נאשם. מעבר לרצח, אונס וגניבה קיימות הרבה קטגוריות כמו גם תת-קטגוריות בעבירות פליליות, לדוגמה בקטגוריה עבירות אלימות מוצאים הריגה, רצח, תקיפה וחבלה, או בקטגוריה עבירות רכוש מוצאים פריצה, שוד וגניבה וכך הלאה.

 

התפקיד של המשפט הפלילי הוא לקבוע באמצאות ממצאים עובדתיים אם התנהגותו של נאשם היא פלילית או לא, אם המעשה היה בכוונה תחילה או לא, אם המעשה נעשה מתוך רשלנות, אם הנאשם במצב נפשי המאפשר לו לעמוד לדן ועוד.

 

בסוף התהליך אם הנאשם נמצא אשם בית המשפט קובע את עונשו. העונשים כמובן תלויים בחומרת העבירה. לוקחים גם בחשבון אם לנאשם יש עבר פלילי, אם מדובר בעבירה ראשונה או חוזרת, אם יש לאשם שוטפים לעבירה, המניע לעבירה וכו". קיימות סיבות מקלות המאפשרות הקלה של העונש כמו למשל הגנה עצמית.