עורך דין ישראל

NO HOME

משפט מסחרי


משפט מסחרי

המשפט המסחרי שייך לתחום הדין של המשפט האזרחי והוא כולל תחומי משפט רבים שנוגעים כולם בהתמודדות יומיומית עם ניהול חברות ועסקים. המשפט המסחרי מטפל בהקמה, ניהול ופירוק תאגידים, חברות ועסקים, הליווי שלהם, השירות המשפטי השוטף בשבילם, עריכת הסכמים מכל סוג, דיני צרכנות, תביעות כספיות ואחרות וכו".

תחומי המסחר

ייסוד ורישום של שותפויות, חברות ועסקים, כולל גיוס הון והתקשרויות עסקיות. טכנולוגיית מידע ומחשוב שכולל פיתוח, הטמעה ויישום של מערכות תוכנה, הסכמי מיקור חוץ, הסכמי רישיון, הסכמי סודיות, חוזי פיתוח, אפיון ועוד. קניין רוחני הכולל את הרישום של סימנו מסחר של חברות ועסקים, והגנה על הנכסים הבלתי מוחשים. הסכמים, חוזים וטיפול משפטי בעריכתם, כולל חוזי עבודה, שכירות, ליסינג, מקרקעין, נאמנויות, חברות ועוד. עבודה מול משרדי הממשלה, חברות ממשלתיות וועדות מקצועיות בכנסת. רכישות ומיזוגם של חברות, הכנה הסכמי השקעה, פיתוח עסקי ועוד.