עורך דין ישראל

NO HOME

משפט מנהלי – עתירות


עתירות

בית משפט לעניינים מנהליים היה בעבר בית המשפט הגבוה לצדק שהוא בית המשפט העליון במדינת ישראל.

 

האזרחים בארץ חיים תחת מטרייה אחת, המדינה וכל המערכות של השלטון. המשפט המנהלי הוא הגורם שנמצא בין הגופים בשלטון ובין האזרחים לשלטונות. האזרחים חושבים בדרך כלל שכל מה שלא אסור כחוק, מותר, אבל בשביל השלטונות זה בדיוק ההפך: כל מה שלא מותר כחוק, אסור, וזה גורם לא פעם לבעיות ואי-הבנות בין האזרחים לשלטונות.

 

מטרת הענף המשפטי הזה הוא להסדיר את דרכי הפעילות של הגופים השלטוניים כגון הממשלה, הרשויות הממשלתיות, הרשויות המקומיות, התאגידים הממשלתיים וכל גוף ציבורי אחר גם ביניהם וגם מול האזרחים.

 

המשפט המנהלי אמור להסדיר כל בעיה של יחסים פנימיים כמו למשל היחסים בין הממשלה לשרים, בין השרים לעובדים במשרדם, בין רשויות לרשויות, בין אזרחים לרשויות ועוד.

 

כל אזרח יכול להגיש עתירה מנהלית נגד החלטה של הרשות כל שהיא לגבי חינוך, ארנונה, רשויות מקומיות, רישוי עסקים, מנהל אוכלוסין ועוד אם הוא מרגיש נפגע מההחלטה שהוא קיבל מאחת מהן. העתירה המנהלית הוא גם כלי לאזרחים כדי לנסות ולשנות החלטות אשר התקבלו על ידי הרשויות או גופים ציבוריים אחרים.

 

היא גם דנה בנושאים אחרים כמו במקרא של אזרח שזכותו לדבר נפגע, גביית ארנונה לא תקינה או גבוה מדי, בעיה נגד ועדה מקומית, נגד משרד החינוך ועוד.