עורך דין ישראל

קופמן 6
תל אביב, ישראל

דיני עבודה


מטרת דיני עבודה היא לקבוע את הנהלים והחוקים בכל העניינים הקשורות לעבודה כמו גם ליחסי עובד-מעביד ולהגן על זכויות העובדים. הם גם קובעים את הזכויות והחובות של כל צד של חוזה עבודה. עוד תחום של דיני עבודה הוא סוגיות למיניהם על יחסים בין ארגוני עובדים ומעבידים וארגוני עובדים וארגוני מעבידים.

 

מה שמוזר הוא שלמרות שדיני עבודה נוגעים לכל עובד בארץ רק מאט מהם יודעים את זכויותיהם החוקיים לגבי עבודתם, מהחוזים לימי מחלות, חופשות, הריון, קיפוח, פיטורין, פגיעה בזכויות ועוד. קיימת חוסר גדול של פרסום אינפורמציה בתחום זה.

 

ישנם חוקים ברורים להגנת העובדים כמו שיש להגנת המעבידים. קיימים מספר איגודים מקצועיים בתחומים שונים שמטרתם היא לשמור על זכויות עובדי כל איגוד בתחום שלו. רוב התעשיות והחברות הפרטיות והציבוריות, לא משנה באיזה תחום, עושות ביטוח חבות מעבידים כדי להגן על עצמם כמו גם על עובדיהם.