עורך דין ישראל

קופמן 6
תל אביב, ישראל

משפט אזרחי


משפט-אזרחי

מספר לא קטן של ענפים משפטיים כלולים במשפט אזרחי שמטרתו להסדיר את מערכות היחסים בין אנשים פרטים כמו בני אדם או חברות לבין עצמם. הענפים הכלולים בו הם דיני המשפחה, דיני העבודה, דיני הנזיקין, דיני הקניין, דיני החוזים והמשפט בינלאומי הפרטי. העקרונות על פיהם פועל המשפט האזרחי הם משותפים לכל הענפים הכלולים. עקרונות אלה הם קודם כל צדק מתקן, צדק חלוקתי, תום לב, אין חוטא יוצא נשכר והכוונת התנהגות והסתמכות.

 

חוקי המשפט האזרחי

 

החוקים המשמשים במשפט האזרחי הם רבים ומגוונים, בניהם יש את חוק המקרקעין, חוק החוזים, חוק המיטלטלין, חוק המכר, חוק הנזיקין, הוק המשכון, חוק ההתיישנות, חוק המתנה, חוק השכירות והשאילה, חוק הערבות, חוק עשיית עושר ולא במשפט, חוק החברות, חוק ניירות ערך ועוד.

 

באיזה בית משפט מטופלים התביעות האזרחיות?

 

כל התביעות האזרחיות מגיעות לאחד משלוש בתי משפט, הראשון הוא בית משפט השלום, השני בית משפט מחוזי והשלישי בית משפט לתביעות קטנות. כאשר יש ערעור על פסק דין של אחד מהם זה בית המשפט העליון שמטפל בו.

 

דיני המשפחה
דיני העבודה
דיני הנזיקין
דיני הקניין

 

דיני החוזים
דיני החוזים עוסקים בכל הקשור לחוזים למיניהם, הם אלה שמגדירים את העקרונות, הכללים והסטנדרטים של איכוף ההתחייבות שבחוזה כלשהו. למשל הם גם אלה שקובעים פיצויים כאשר יש הפרת חוזה. חזה הוא לא סתם הסכם, להסכם אין תוקף משפטי כאשר לחוזה יש.

 

משפט בינלאומי פרטי

 

המשפט בינלאומי פרטי עוסק בסוגיות משפטיות בהן מעורב אזרח זר, חברה זרה, עסק זר או מדינה זרה. ברוב המקרים מדובר בענייני חוזים, עוולות או נזקים אך העובדה שמדובר בבן אדם, חברה, עסק או מדינה זרה מחייבת את ישראל בלהתחשב בשוני בין דיני המשפט אצלנו ובמדינה השנייה.

 

בעצם המשפט הבינלאומי הפרטי צריך להחליט למי יש את סמכות השיפוט, מהו הדין החל על המקרא ומה היא החשיבות של ההכרעות השיפוטיות הזרות בפני הערכאה המקומית. כדי לתת רק דוגמה אחת: חוזה בין עסק צרפתי וגרמני שנחתם בשוויץ אך מבוצע בבלגיה.

 

החוזה הופר והצרפתים תובעים את הגרמנים, אך בחוק הגרמני זאת אחריות של המקום בו חתמו את החוזה, שוויץ. אך בשוויץ עניין לעניין כזה אחראי המקום בו נמצא העסק. זה מעגל סגור שחוזר על עצמו ואין לו סוף, כך שהמשפט הבינלאומי הפרטי קיים כדי לעזור לפתוח את העניינים האלה.